Shokuese Qfare Bene Kjo Grua Shtatzënë Pi Dy Litra Cola Në Ditë, Por Ajo Qe Po I Ndodh Do Te Ju…

Pi dy litra Coca Cola në ditë, për një kohë shumë të gjatë rregullisht.

34-vjeçarja Am y Lo ui se Tho r pe, gjeti vde kje n në shtëpinë e saj në Inv erc arg ill , të Zel and ës së R e, si p asoj ë e një kr i ze ep ile pti ke, nga ab uz im i që bënte me pijen me gaz.Gruaja prej vitesh vu an te nga ep ile ps ia, ndërkohë që në momentin që gjeti vd ekje n, ishte në javën e 15-të të shtatzënisë.

Para se të vd is te, partneri i saj ju kishte thënë mjekëve se gruaja kishte arritur deri aty sa pinte deri në 2 litra Cola çdo ditë si dhe gjysmë litri pije të tjera energjike.Një sasi e madhe sheqernash, të cilat i shk akt uan vd ek j en, për shkak të kom pli kim it të gjendjes së epi lep sis ë nga e cila vu ant e.y duhet të bënte kontrolle neurologjike specifike, për të kuptuar natyrën e kr iz ave të saj dhe të kurohej, por nuk i bëri asnjëherë analizat e këshilluara nga mjekët.
Kafeina dhe elementët ek si tue s të pijeve që ab uzo nte, i përk eqësu an gjendjen e saj, deri sa i morën jetën.shtype rek.lamen dhe shiko vi.deon e plote

Be the first to comment on "Shokuese Qfare Bene Kjo Grua Shtatzënë Pi Dy Litra Cola Në Ditë, Por Ajo Qe Po I Ndodh Do Te Ju…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*