Tme.Rrohen Familjaret Gjate Va.Rrimit Shohin Nje Kembe Afer Ark.Ivolit Qe Po… /VIDEO

Gjatë një va rrimi në një va rrezë në New Jersey, familja e një babai dhe gjyshi pë soi një tr ond itje të tme rrs hme. Ndërsa lavdërimi filloi, të afërmit e pikëlluar thanë se panë një pjesë të trupit nga një v arr tjetër në arkiv oli n e tij.

“Unë mezi ha, mezi po fle, po më bën dë m”, tha Sandra Butler për Dave Carlin të CBS2. Butler tha se nuk mendonte se hu mbja e babait të saj 85-vjeçar Cleveland Butler mund të ishte më tra um atiz ue se se sa ditën që ai v d iq nga një go di tje në tru.Pastaj, një javë më parë ndërsa ajo dhe familja e saj nga Brooklyn shkuan ta var ros nin në një var rez ë piktoreske të New Jersey-it, u bë më keq.

Këmba e zh ves hur nga një kuf om ë tjetër vinte nga pa pastërtia e var rit të tij. “Unë jam atje për të va rros ur babanë tim dhe ka këmbë dikush mbi ark ivoli n e tij,” tha ajo.